M3H Architecten

M3H is een architectenbureau met aandacht voor alle facetten van het ontwerp, van stedenbouw tot detail. Met een wisselend team van ca. tien ontwerpers ontwerpen Machiel Spaan en Marc Reniers bijzondere projecten, vaak woningbouw in stedelijke situaties.

We werken sinds 2009 aan de visuele presentatie van het bureau. M3H kwam toentertijd met de vraag hoe zij naast de projecten hun expertise konden inzetten in de communicatie van het bureau naar bestaande - en potentiële klanten en overige belanggroepen.

In samenwerking met M3H en architectuurhistoricus Catja Edens ontwikkelden we een concept voor het verdiepen, vastleggen en delen van kennis. Architecten hebben veel vakkennis in huis maar vaak moeite om dit op een toegankelijke manier te communiceren. Door hun beste projecten te analyseren kwamen we tot een aantal expertise gebieden. Elk expertise gebied verwerken we vervolgens in een M3H cahier.

Het M3H cahier is een onregelmatig verschijnende publicatie. Elk cahier bevat bijdragen van de architecten en professionals uit het vakgebied. De expertise wordt vervolgens gestaafd met de presentatie van gerealiseerde projecten. Elk cahier wordt gestuurd naar relevante belanggroepen zoals bestaande - en potentiële klanten en andere mogelijk geïnteresseerden. Een mooie manier van kennis delen.

De cahiers zijn een groot succes. Deze manier van kennis delen wordt zeer gewaardeerd. M3H claimt met de cahiers verschillende kennisgebieden binnen de architectuur. De cahiers leveren direct nieuwe projecten op.

Vanuit onze adviesrol zijn we continue in gesprek met architectenbureaus over PR en communiVoor M3H was een nieuwe website een logische volgende stap. Het doel van de website was de identiteit van M3H verder te versterken en meer opdrachten te verwerven. In navolging van de cahiers communiceert de website niet vanuit projecten maar vanuit hun betrokkenheid bij de stedelijke omgeving en hun expertises.

De website communiceert op een heldere manier de 3 werkpijlers van M3H Architecten: bouwen, samenwerken en onderzoeken. Op deze manier wordt de positionering van M3H duidelijk gecommuniceerd en wijkt de website duidelijk af van websites van andere architectenbureaus die vaak de portfolio als basis hebben.

De projectenportfolio kan op verschillende manieren worden benaderd. Elk project heeft een duidelijke opbouw. Elk project wordt in relatie gebracht met andere projecten. Met de filters is de bezoeker snel bij de gezochte informatie.

Het kennis delen neemt ook op de website een belangrijke plaats in. In het onderdeel dossiers worden verschillende onderzoeken, cahiers en artikelen openbaar gemaakt.